Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

    Znamy i szanujemy bydgoskie miejsca pamięci narodowej - serwis internetowy realizowany przez uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy w oparciu o przyznany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy - Konstantego Dombrowicza grant oświatowy.
  Głównym celem projektu jest popularyzowanie wśrod mieszkańców w tym szczególnie uczniów bydgoskich szkół wiedzy na temat historii miasta, przypomnienie sylwetek zasłużonych obywateli, patriotów, działaczy społecznych oraz miejsc martylorogii. Jednym z czynników kształtowania postaw patriotycznych jest z pewnością szacunek do miejsc pamięci narodowej - pomników, tablic pamiątkowych i nekropolii.

Młodzi twórcy, poprzez popularyzowane treści serwisu internetowego pragną zachęcić rówieśników do otoczenia opieką bydgoskich miejsc pamięci narodowej, oddając w ten sposób cześć i szacunek wszystkim bohaterom i patriotom ziemi bydgoskiej.

Wstępny projekt serwisu uzyskał akceptację środowiska kombatantów, sybiraków oraz wzbudził zainteresowanie mieszkańców naszego miasta, mediów. W tym miejscu specjalne podziękowania należą się panu Wojciechowi Sobolewskiemu z Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięcie Walki i Męczeństwa za pomoc w realizacji projektu.

  Praca podjęta przez uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy to spore wyzwanie zarówno dla historyków, doku- mentalistów jak i "pionu" technologicznego. Opracowanie kilkuset pozycji katalogowych, przygotowanie fotografii, funkcjonalne opracownie serwisu to nakład dziesiątek godzin pracy społecznej.
Do zadań została włączona spora grupa uczniów a w ścisłym gronie twórców znaleźli się uczniowie:
- historycy, dokumentaliści: Adam Frąckowiak, Patryk Ehrbacher, Marek Drzycimski, Michał Majewicz , Wojciech Łaniecki , Marcin Witkowski, Jakub Buritta, Łukasz Sobczyński, Majewski Kamil
- informatycy, programiści: Marcin Kujawski, Łukasz Grzybowski

   

Mamy szczere nadzieje że nowa szata graficzna przypadnie wszystkim do gustu a serwis przyczyni się to do zainteresowania, historią regionu - wiadomo: Naród bez korzeni, bez przeszłości pozostaje narodem bez przyszłości!

Opiekę nad zespołami sprawują nauczyciele: mgr Adam Nowak (historia), mgr Grzegorz Piekarz (technologia informacyjna).
Opiekę nad serwisem (do 2009 r.) od strony technicznej  sprawowali: Marcin Kujawski i Łukasz Grzybowski.

Uczniowie, Nauczyciele ZSE.
Bydgoszcz, 05.11.2008 r.