Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Pomnik i głaz z tablicą poległych i pomordowanych nauczycieli
 

W październiku i listopadzie 1939 r. na terenie obozu dla internowanych Polaków, w koszarach 15 Wlkp. Pułku Artylerii Lekkiej przy ul. Gdańskiej 147 mordowano i katowano bydgoskich nauczycieli. Na tablicach znajdują się nazwiska 116 nauczycieli bydgoskich oraz woźny szkoły, którzy zostali zamordowani, polegli lub zmarli z wycieńczenia.

Treść nagrobka:

"Zamordowani polegli zamęczeni w obozach koncentracyjnych bydgoscy nauczyciele."

Napis na głazie:

"Miejsce kaźni nauczycieli torturowanych i pomordowanych przez Hitlerowców - 1939 r."

Rodzaj obiektu:
Pomnik ku czci pomordowanych nauczycieli oraz głaz z tablicą.

Stan obiektu:
Na czerwonym ceglanym murze o wymiarach 4,30x4,40m, długa wąska tabliczka z napisem, wersalki, wymiary 0,2x1,62m. Pod nią trzy tablice z nazwiskami nauczycieli, wymiary tablic 0,70x1,45m.

Data upamiętnienia:
15.10.1959 - Odsłonięcie głazu.
20.10.1971 - Odsłonięcie tablicy.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Artyleryjska 4 (w murze okalającym J. W. Wojska Polskiego)