Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica pamięci Floriana Kaji
 

Kaja Florian (1895-1939), nauczyciel, kierownik szkoły. Urodzony 03.05.1895 w Dziembowie w powiecie chodzieskim. Syn Konstantego, rolnika, i Strzeżysławy z domu Piosik. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej wsi. W latach 1911-1914 uczył się w Propardzie w Pile, przygotowując się do zawodu nauczyciela. Następnie uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Pile, zaliczając 2 lata. Dalszą naukę przerwało mu powołanie do wojska niemieckiego, w którym służył od 14.06.1915 do 9.12.1918. Brał udział w walkach na froncie zachodnim i wschodnim Wielkiej Wojny. Dosłużył się stopnia kaprala.

Po zwolnieniu z wojska udał się do wsi Ottry Duże w Warmii, dokąd przenieśli się jego rodzice w 1912 r. po nabyciu folwarku. Od 26.12.1918 do końca 12.1918 przebywał w Poznaniu z okazji zjazdu nauczycieli polskich i brał czynny udział w z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim. 22.03.1919 wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i przydzielony został do Zarządu Składów Artyleryjskich nr 2 w Warszawie. W wojsku pozostał do 08.03.1920 i dosłużył się stopnia plutonowego. Następnie pracował w Komisariacie Plebiscytowym na Warmii. Od 26.03.1920 do 03.08.1920 był sekretarzem Wydziału Propagandy Ekspozytury Komisariatu w powiecie reszelskim. Po przegranym plebiscycie na Warmii i Mazurach rodzina Kajów, szykanowana przez Niemców, opuściła Warmię i udała się do Bydgoszczy. W tym mieście Kaja ukończył piątą klasę w Seminarium Nauczycielskim i złożył egzamin dojrzałości 16.12.1920. Uznano go za "dojrzałego do pełnienia obowiązków tymczasowego nauczyciela w szkołach powszechnych". 01.01.1921 został nauczycielem w szkole powszechnej w Nowej Wsi Ujskiej w powiecie chodzieskim i pracował w niej do końca kwietnia 1922 r. Przyczynił się do spolonizowania tej mocno zniemczonej wsi. 01.05.1922 objął kierownictwo 4-klasowej szkoły powszechnej w Morzewie, także w powiecie chodzieskim. Kierownikiem tej szkoły pozostał do 30.11.1923. W Morzewie zorganizował Stowarzyszenie Młodzieży i kursy oświatowe dla młodzieży pozaszkolnej, na których prowadził wykłady. 17.10.1923 zdał drugi (praktyczny) egzamin nauczycielski. 01.12.1923 Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego powołało Kaję do pełnienia obowiązków nauczyciela w szkole ćwiczeń w Państwowym Seminarium Nauczycielskim (od 1938 r. Państwowe Liceum Pedagogiczne) w Bydgoszczy i wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o mianowanie go na stanowisko. Nie posiadając wymaganych kwalifikacji Kaja nominacji nie otrzymał (brak doświadczenia pedagogicznego), ale ministerstwo poleciło przydzielić go "tymczasowo jako nauczyciela szkoły powszechnej do szkoły ćwiczeń". 24.06.1925 ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski w Poznaniu i zaczął się ubiegać o nominację do szkoły ćwiczeń, gdzie był zatrudniony. W szkole tej pracował do wybuchu wojny, ucząc różnych przedmiotów. Miał opinie nauczyciela sumiennego i pracowitego.

Rodzaj obiektu:
Tablica pamięci Floriana Kaji. Popiersie patrona szkoły.

Stan obiektu:
Płyta metalowa (spiżowy odlew) o sierpulonym kształcie. Wymiary: 98x130cm. Pismo wypukłe, litery miedziane, wersaliki.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Bałtycka 7 (teraz 59, w holu szkoły podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji)