Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Grób Teofila Magdzińskiego
 

Teofil Magdziński żył od 13 X 1818 do 1889 r. Był uczestnikiem Powstania Styczniowego, a następnie posłem do parlamentu, gdzie odważnie bronił Polskę przed atakami kanclerza Bismarcka. Należał do polskich organizacji, zaś w 1872 założył Towarzystwo Przemysłowe, które chroniło polskie rzemiosło i kupiectwo.

 

Rodzaj obiektu:
Nad mogiłą Teofila Magdzińskiego stoi stary marmurowy krzyż i położona jest płyta.

Data upamiętnienia:
płytę położono w 1991 r.

Lokalizacja i opis miejsca:
Cmentarz Starofarny przy ulicy Grunwaldzkiej 15