Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica w hołdzie lotników - absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa
 

Tablica pamiątkowa poświęcona w hołdzie lotnikom - absolwentm Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, poległym w latach 1939 - 1945 na wszystkich frontach świata. W Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej, na terenie lotniska zorganizowano ośrodek szkolenia. W sierpniu 1920 r. przeniesiono do Bydgoszczy z Dęblina Niższą Szkołę Pilotów. W listopadzie 1926 r. tę Szkołę przemianowano na Centralną Szkołę Podoficerów Pilotów. W czerwcu 1924 r. zorganizowano w Bydgoszczy Szkołę Mechaników Lotniczych, która od 1926 r. nazywała się: Centralna Szkoła Mechaników Lotniczych.

W kwietniu 1929 r. zorganizowano w Bydgoszczy Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa. Centrum Składało się z: Szkoły Podoficerów Pilotów Lotnictwa, Szkoły Podoficerów Mechaników Lotniczych, Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, którą zorganizowano w marcu 1930 r. Całe centrum w roku 1938 przeniesiono do Krosna. Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa wyszkoliło dużą ilość wspaniałych mechaników i pilotów, którzy swoje męstwo uwidocznili w walce z wrogiem w latach 1939 - 1945.

Treść nagrobka:

"W hołdzie lotnikom, absolwentom szkoły podoficerów lotnictwa dla małoletnich w Bydgoszczy, Świeciu i w Korośnie, połegłym na wszystkich frontach świata, towarzysze broni"

Rodzaj obiektu:
Tablica pamiątkowa w hołdzie poległym lotnikom w latach 1939 - 1945.

Stan obiektu:
T
ablica - biały marmur, pismo wklęsłe, złocone, wersalki. Wymiary: 63x113cm

Fundator:
Towarzysze broni, byli lotnicy Aeroklub Bydgoski.

Data upamiętnienia:
09.09.1981 - Odsłonięcie tablicy.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Bernardyńska 2 (kościół garnizonowy pw. Marii Panny Królowej Pokoju w kaplicy pw. Męczenników Bydgosczy, na ścianie zachodniej)