Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica pamięci poległych i pomordowanych nauczycieli Publicznej Szkoły Zawodowej Dokształcającej nr 1

 

Narcyz Weimann ur. 29 X 1871r - emerytowany dyrektor szkoły, aresztowany 13 IX 1939r. Więziony w obozie dla internowanych, następnie przebywał w więzieniu w Koronowie. Zmarł 1 XI 1939roku. Grób znajduje się na cmentarzu parafialnym św. Wincentego a Paulo na Bielawach, przy ul. Stepowej 22. Ignacy Gruszczyński - lat 45, dyrektor szkoły, więzień bloku w obozie dla internowanych Polaków.

Rozstrzelany 1 XI 1939r. w Dolinie Śmierci pod Fordonem. Ekshumowany na cmentarz bohaterów 10 V 1947r.

Ks. Franciszek Dachtera - katecheta szkoły, kapitan rezerwy, kapelan pomocniczy 62 pułku Wlkp. w Bydgoszczy. Urodził się 22 września 1910 r. w miejscowości Salno. Dnia 17 IX 1939 wzięty do niewoli i kolejno przebywał w obozie jenieckim Rottenburg, a następnie w obozach koncentracyjnych Buchenwald i Dachau. Zmarł 22 sierpnia 1944r., na malarię jako ofiara doświadczeń. Symboliczny grób jest na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa ul. Ludwikowo 1

Jan Bogacki - nauczyciel, plutonowy podchorąży rezerwy, zginął na froncie w 1939 r.

Zygmunt Pawłowski - nauczyciel, zmarł w Oświęcimiu

Aloizy Lulkiewicz, lat 33 - nauczyciel. Aresztowany 15 IX 1939 roku więziony w obozie dla internowanych w koszarach 15 Wlkp. PAL, przy ul. Gdańskiej 147. Zginął 1 XI 1939 w dolinie Śmierci pod Fordonem

Roman Grześkowski ur. W 1912 r. - kapral podchorąży rezerwy 62 pułku Wlkp., zmobilizowany 24.8.1939roku został zastępcą dowódcy 1 plutonu 2 kompanii. Ranny 27 września 1939r w Warszawie na ul. Czerniakowskiej. Zmarł 6 października 1939 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach w Warszawie

Jan Kaźmierczyk, lat 38 - instruktor i starszy cechu malarzy i lakierników w Bydgoszczy. Więzień bloku obozu dla internowanych Polaków. Zginął 1 XI 1939 w dolinie Śmierci pod Fordonem

Rodzaj obiektu:
Tablica, piaskowiec

Data upamiętnienia:
10.05.1948r.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Konarskiego 2, na półpiętrze między oknami