Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Pomnik Marii Konopnickiej

 

Maria Konopnicka znana pisarka w okresie zaborów broniła naszej tożsamości narodowej, dlatego zaskarbiła sobie wdzięczność naszego społeczeństwa, również i dzieci, dla których napisała także liczne utwory. Autorka pieśni patriotycznej "Rota", zaczynającej się od słów "Nie rzucim ziemi", której rękopis znajduje się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.


Stan obiektu:

Metalowa figura pisarki z dziećmi.

Rodzaj obiektu:
Pomnik Marii Konopnickiej.

Data upamiętnienia:
25.09.1993r.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. M. Konopnickiej 26 ( przed gmachem Biblioteki Miejskiej )