Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica pamięci dh-a Henryka Józefowicza

 

Harcerz Henryk Józefowicz raniony strzałem podczas manifestacji pierwszomajowej w 1945 roku na stadionie "Polonia".

Zmarł 13. 06. 1945

 
Rodzaj obiektu:
Tablica pamiątkowa harcerza Henryka Józefowicza.

Stan obiektu:
Tablica z szarego granitu, wym. 45x65cm, pismo wklęsłe-wersaliki.

Data upamiętnienia:
12 X 1982r.

Lokalizacja i opis miejsca:
Śródmieście ul. Kopernika 1, Technikum Kolejowe, w szkole na półpiętrze