Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica pamięci ks. Ppłk. Wiktora Szyłkiewicza
 

Ks. ppłk. Wiktor Szyłkiewicz był kapelanem Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy, ul. Gdańska 140. Aresztowany 05.09.1939, więziony w obozie dla internowanych w koszarach 15 Wlkp. Pułku Artylerii Lekkiej przy ul. Gdańska 14. Zamordowany 01.10.1939 w "Dolinie Śmierci" pod Fordonem. Ekshumowany 10.05.1947 na Cmentarz Bohaterów, ul. gen. Grzmota - Skotnickiego.

Rodzaj obiektu:
Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ks. kapelana ppłk. Wiktora Szyłkiewicza.

Stan obiektu:
Tablica z czarnego granitu, wymiary 95x62 cm, pismo wersaliki, wklęsłe, złocone.

Data upamiętnienia:
03.09.1969

Lokalizacja i opis miejsca:
ul Bernardyńska 2 (Kościół Garnizonowy pw. Marii Panny Królowej Polski)