Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Głaz z tablicą pamięci żołnierzy A. K. - ppor. Leszka Białego
 

Leszek Biały ps. "Jakub" ur. 18.01.1919 Przed wojną studiował na Politechnice Lwowskiej. Został aresztowany wieczorem 27.02.1945 w mieszkaniu przy ul. Garbary 17/4 razem z por. NN p. "Bolesław" i zamordowany w niedzielę w budynku Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. ks. Markwarta m. 4. Ich zwłoki znaleziono w podwórzu tej samej posesji. Pogrzeb odbył się 11.11.1957 na cmentarzu parafialnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Treść nagrobka:

"Pamiętaj Polsko o tych dzieciach Twoich,
które miłość i wierność do Ciebie okupiły śmiercią swoją.

Pamięci żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych 03.03.1945
w katowni UB przy ul. Markwarta 4 w Bydgoszczy.

ppor. Leszek Biały ps. >>Jakub<< szef łączności okręgu pomorskiego,
por. NN ps. >>Bolesław<< kurier komendy głównej. Schylmy czoła."

Rodzaj obiektu:
Głaz z umieszczoną na nim metalową podobizną Leszka Białego i tablicą z napisem.

Data upamiętnienia:
11.11.1993 r.

Lokalizacja i opis miejsca:
Skwer Leszka Białego (od ul. Markwarta)