Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica w hołdzie żołnierzom garnizonu bydgoskiego
 

61. pułk piechoty oraz 15. pułk artylerii lekkiej należały do kluczowych jednostek 15. Dywizji Piechoty, która przez cały okres międzywojenny strzegła Bydgoszczy i całego obszaru na pogranicza Pomorza i Wielkopolski. Ich dzieje sięgały jeszcze powstania wielkopolskiego w 1918 r., oba bowiem, pod innymi numerami, wchodziły w skład armii powstańczej, a w 1920 r. zajmowały miasta Pomorza (w tym Bydgoszcz) w imieniu Polski. W tym samym roku pułki 15. Dywizji ruszyły na wojnę przeciw bolszewikom (zajmowały Kijów, broniły Warszawy, wreszcie uczestniczyły w bitwie nad Niemnem).

W 1938 r. bydgoska piechota w ramach grupy operacyjnej "Śląsk" wkroczyły na Zaolzie. Rok później pułki broniły Pomorza przed Niemcami, a wycofując się do broniącej się Warszawy, odznaczyły się w bitwie na Bzurą. Oba pułki zajmowały przed 1939 r. koszary przy ul. Północnej (dziś ul. Powstańców Warszawy), które dziś są siedzibą 4. Bydgoskiego Pułku Dowodzenia i 1. Batalionu Dowodzenia POW.

Treść nagrobka:

"W Hołdzie Żołnierzom Garnizonu Bydgoskiego
Bohatersko Walczącym w Obronie Ojczyzny w Pamiętnym Roku 1939.
W Tym Budynku w Latach 1920-1939 Mieściła się Komenda Garnizonu
oraz Dowództwo 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej.
Społeczeństwo Bydgoszczy Wrzesień 1989 rok."


Rodzaj obiektu:

W górnej części tablicy krzyż Virtuti Militari. Dokładne obrazowanie stylizowane (wzór pagonów oficersko - generalskich). Tablica metalowa, wmurowana.

Data upamiętnienia:
1989 r.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Czartoryskiego 20 (na ścianie budynku od ul. Marszałka Focha)