Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica pamięci 17 Lwowskiego Batalionu Strzelców San Angelo
 

Spośród wielu polskich oddziałów walczących na Zachodzie, jednym z najbardziej zasłużonych, a przy tym w opinii przełożonych zdyscyplinowanym i najwyżej stojącym moralnie, był 17. Lwowski Batalion Strzelców. Jego początki sięgają września 1941 r., kiedy to na terenie ZSRR powstaje 6. Lwowska Dywizja Piechoty a w jej ramach 17. Pułk Piechoty, przemianowany następnie na 17. Lwowski Batalion Strzelców. Dalej poprzez Irak, Pakistan i Egipt dociera w lutym 1944 r. do ziemi włoskiej. T

am wsławił się w licznych bojach począwszy od Colle dell'Arena i Gallo aż po Ankonę i Monte Cassino, gdzie w ramach operacji "Hunter" jako pierwszy oddział osiągnął szczyt San Angelo, będący kluczowym punktem obrony niemieckiej.

Po zakończeniu działań wojennych pozostaje nadal na terenie Włoch by w październiku 1946 r. wyjechać do Anglii, gdzie uległ ostatecznej likwidacji w maju 1947 r. Część żołnierzy tego batalionu wróciła do ojczyzny, a inni pozostali w Anglii lub wyruszyli w inne zakątki świata. Prezydent Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski dekretem z dnia 11.06.1945 w uznaniu wybitnych czynów wojennych nadał 17. Lwowskiemu Batalionowi Strzelców Krzyż Srebrny Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI nr 14424. Natomiast nieoficjalnie stosowana nazwa wyróżniająca tego batalionu "San Angelo" została zatwierdzona przez naczelnego wodza gen. St. Kopańskiego w dniu 06.06.1972.

Rodzaj obiektu:
Tablica wykona w brązie przez artystę, rzeźbiarza Marka Guczalskiego.

Data upamiętnienia:
17.09.1998 - Stowarzyszenie Kombatantów PSZ na Zachodzie.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul.Czerkaska 2 (róg ul.Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)