Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica pamięci majora kawalerii J.Kroenitza
 

Juliusz Kroenitz urodził się 21.07.1897 w Częstochowie, w rodzinie kultywującej tradycje narodowe i postępowe. Na początku 1915 r. zauroczony wystąpieniem w Częstochowie Gustawa Orlicz-Dreszera, oficera 1 Pułku Ułanów Beliny, wstąpił do Legionów, skąd wkrótce został skierowany do pracy organizacyjnej w Polskiej Organizacji Wojskowej /POW/. W listopadzie 1918 r. jako sekcyjny brał udział w rozbrajaniu Niemców i opanowaniu Częstochowy.

Przeniesiony na własną prośbę do formującego się ochotniczego szwadronu kawalerii, po jego wcieleniu do 11 Pułku Ułanów Legionowych uczestniczył, zdobywając kolejne stopnie i odznaczenia, w walkach w 1919 i 1920 r. Ukończył także kurs podchorążych. Po zakończeniu wojny, ciężko ranny podporucznik Juliusz Kroenitz otrzymał na własną prośbę zwolnienie z wojska i zapisał się na studia. Już wkrótce jednak powrócił do pułku i awansował kolejno na stopień porucznika i rotmistrza. W tym samym czasie ukończył również z czołową lokatą kurs unifikacyjny dla oficerów sztabowych w Rembertowie. Przeniesiony w 1933 r. do 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, do Bydgoszczy szybko się zżywa z nowym środowiskiem. W 1938 r. po kolejnych ćwiczeniach aplikacyjnych Pomorskiej Brygady Kawalerii przeniesiony został do inspektoratu armii "Toruń" do dyspozycji inspektora armii gen. dyw. Władysława Bortnowskiego. Zdobywając wkrótce wysoką ocenę przełożonych uzyskał awans na stopień majora. W kampanii wrześniowej brał udział w składzie sztabu armii "Pomorze" jako oficer do zleceń dowódcy armii, by, po nieudanej próbie wydostania się z kotła i przejścia rzeki Bzury, dostać się 23 września wraz z gen. Bortnowskim do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu w marcu 1945 r. wrócił schorowany do kraju i do zawodu technika ceramika. Podjął pracę w przemyśle ceramicznym w Bydgoszczy. Równocześnie działał na niwie społecznej w branżowych stowarzyszeniach naukowo - technicznych oraz przede wszystkim kombatanckich, do końca swego życia uczestnicząc w pracach środowiska pułkowego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Zmarł 29.11.1982 i został pochowany na cmentarzu przy aleji Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy.

Treść nagrobka:

"Ś.p. Juliusz Kroenitz
27 VII 1897 - 29 XI 1982
major kawalerii
legionista, peowiak
odznaczony orderem
PRO FIDE ET PATRIA"

Rodzaj obiektu:
Tablica wykonana z żeliwa o wymiarach 63x50,5cm.

Data upamiętnienia:
20.01.1992 - dar żony - Joanny Kroenitz.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Czerkaska 2 (róg ul.Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)