Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica informacyjna o tymczasowym obozie pracy dla internowanych Polaków
 

Na terenie koszar 15. WLKP Pułku Artylerii Lekkiej i MDAK, Niemcy urządzili (od 5 września do końca listopada 1939r.) obóz internowanych. W stajniach i piwnicach więzili tysiące ludzi. Istniał blok: nauczycielski, żydowski, młodzieżowy i inne. Na terenie obozu codziennie rozstrzeliwano dziesiątki Polaków.


Treść nagrobka:
"W KOSZARACH
15. WIELKOPOLSKIEGO PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO OD 5. WRZEŚNIA DO 1. LISTOPADA ROKU 1939 ISTNIAŁ ZAŁOŻONY PRZEZ NIEMCÓW TYMCZASOWY OBÓZ PRACY DLA INTERNOWANYCH POLAKÓW W OBOZIE TYM TORTUROWANO I LIKWIDOWANO POLAKÓW I ŻYDÓW

WIELU ZAKŁADNIKÓW ROZSTRZELANO
W FORDOŃSKIEJ DOLINIE ŚMIERCI
I NNYCH MIEJSCACH KAŹNI

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!"

Rodzaj obiektu:
Tablica na miejscu straceń i tortur tysięcy Polaków.

Stan obiektu:
Na murze koszar byłego 15 PAL wmurowana tablica żeliwna o wymiarach: 59x40cm, u jej dołu mała tabliczka z brązu z napisem o wymiarach: 10x35cm.

Rodzaj obiektu:
08.05.1962

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Gdańska 147