Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica pamięci pomordowanych Polaków
 

W budynkach przy ulicy Gdańskiej nr 48 i 50, w dawnym "Klubie Polskim" i obok stojącym gmachu, hitlerowcy urządzili areszt Gestapo i Selbstschutzu. W ciasnych pomieszczeniach piwnicznych więziono tu ludzi od 5 września 1939r. do połowy listopada. W więzieniu tym bito, maltretowano i zabijano Polaków. Jednorazowo więziono około 100 osób. Rozstrzelano ludzi także w ogrodach tej posesji. Na strychu zabijano strzałami z pistoletu i wieszano na specjalnych hakach, które zachowały się do dnia dzisiejszego.

Treść nagrobka:

"Miejsce uświęcone krwią bohaterów,
którzy oddali życie w walce z najeźdźcą hitlerowskim.
W tym gmachu we wrześniu 1939r. hitlerowcy więzili
i mordowali obywateli miasta Bydgoszczy."

Stan obiektu:
Wmurowana żeliwna tablica wym. 59x40 cm, pismo wklęsłe, wersal u jej dołu mała tabliczka z brązu z napisem (wym. 10x35cm, pismo podrzędne wklęsłe): "W tym gmachu we wrześniu 1939r. hitlerowcy winili i mordowali obywateli miasta Bydgoszczy".

Fundator:
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.

Data upamiętnienia:
08.05.1962

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Gdańska 50 (gmach dyrekcji Polskiego Radia)