Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Grób dr Emila Warmińskiego
 

Emil Józef Warmiński urodził się 15.03.1881 w Bydgoszczy. Z zawodu był lekarzem. Zajmował się działalnością patriotyczną, której celem było podtrzymanie polskości w Bydgoszczy. W wieku 6 lat stracił ojca. Jego wychowaniem zajął się stryj, dr S. Warmiński, lekarz. Naukę pobierał w gimnazjum bydgoskim, gdzie zdał maturę w wieku 17 lat.

Studiował medycynę w Marburgu i Berlinie. Studia ukończył w 1904 roku we Fryburgu, gdzie również się doktoryzował. Powrócił do Bydgoszczy i otworzył praktykę lekarską. Stał się cenionym lekarzem. Obok pracy zawodowej zaczął działać w organizacjach, towarzystwach narodowych i społecznych Polaków. Był prezesem TG "Sokół". Udzielał się w innych towarzystwach: Towarzystwie Śpiewaczym "Halka", Towarzystwie Robotników Polsko-Katolickich, Towarzystwie Przemysłowym, Towarzystwie Kupców, Towarzystwie Młodzieży Kupieckiej. Założył Czytelnię dla kobiet, zorganizował Dom Polski. Jego ożywiona działalność na forum wielu towarzystw, różnego rodzaju inicjatywy miały główny cel: podtrzymanie, podkreślanie i krzewienie polskości. Długo chorował na chorobę jelit i gruźlicę. Ta ostatnia spowodowała jego śmierć. Miał dwójkę dzieci: córkę Sławutę Marię i syna Przemysława Marię Longinusa. Zmarł 08.06.1909 w Poznaniu.

 
Rodzaj obiektu:

Grobowiec rodzinny.

Data upamiętnienia:
1980 - przeniesienie grobowca.
1990 - odnowienie grobowca.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Grunwaldzka 15 (Cmentarz Starofarny)