Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica informacyjna dotycząca cmentarza Bohaterów Bydgoszczy 1169 ofiar z lat 1939-1945

 

Na cmentarzu znajdują się mogiły 1169 ofiar terroru hitlerowskiego zamordowanych w latach okupacji 1939-1945 Ekshumowani z terenu Bydgoszczy i okolic w latach 1946-1948
06.08.1971 ekshumowano 21 zwłok z ul. Powstańców Wielkopolskich. Na Cmentarzu Bohaterów spoczywa 1190 ofiar terroru .

 
Rodzaj obiektu:
Cokół ze sztucznego kamienia z napisem 100x105cm.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. gen. Grzmota - Skotnickiego (tablica informacyjna znajduje się przy głównej bramie - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy)