Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Płyta z tablicą na grobie pomordowanych Żydów

 

W 1939r. w Bydgoszczy mieszkało 2500 Żydów. We wrześniu i październiku 1939r. hitlerowcy większą część Żydów wymordowali, a pozostałych wywieźli do miejsc zagłady. Wymordowali także około 300 Żydów przywiezionych z okolic Golubia-Dobrzynia. W połowie października 1939r. ogłoszono, że Bydgoszcz jest wolna od Żydów. Płyta znajduje się na grobie 5 rozstrzelanych w 1939r.

Żydów, których ekshumowano z cmentarza żydowskiego przy ul. Szubińskiej w listopadzie 1946r. i pochowano na Cmentarzu Bohaterów. Po wojnie stwierdzono, że z bydgoskich Żydów pozostała przy życiu 1 osoba.

Rodzaj obiektu:
Płyta pamiątkowa na grobie pomordowanych Żydów.

Stan obiektu:
Trzyczęściowa płyta umieszczona na niskim cokole, czarny granit, pismo wklęsłe. W środkowej części napis w języku polskim i hebrajskim. Wymiary: 69,5x143cm.

Data upamiętnienia:
24.04.1949

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. gen. Grzmota Skotnickiego (cmentarz Bohaterów)