Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Pomnik ofiar II wojny światowej.
ul. Armii Krajowej (w lesie za wiaduktem kolejowym)

We wrześniu 1939 r. Niemcy rozstrzelali w lesie bliżej nieokreśloną ilość Polaków, głównie zakładników. Część pochowano na miejscu rozstrzelania, a... [czytaj więcej]
Pomnik i głaz z tablicą poległych i pomordowanych nauczycieli.
ul. Artyleryjska 4 (w murze okalającym J. W. Wojska Polskiego)

W październiku i listopadzie 1939 r. na terenie obozu dla internowanych Polaków, w koszarach 15 Wlkp. Pułku Artylerii Lekkiej przy ul. Gdańskiej 147 m... [czytaj więcej]
Kwatera żołnierzy Armii Czerwonej z pomnikiem
Cmentarz żołnierzy radzieckich, ul. Artyleryjska 6

Tablica informacyjna dotycząca cmentarza Bohaterów Bydgoszczy 1169 ofiar z lat 1939-1945, ul. gen. Grzmota - Skotnickiego (tablica informacyjna znajduje się przy głównej bramie - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy). Na cmentarzu... [czytaj więcej]
Kwatera oficerów Armii Czerwonej
ul. Artyleryjska 6 (Cmentarz komunalny, w głębi)

W tym miejscu pochowano 11 oficerów Armii Radzieckiej poległych w walce o wyzwolenie Bydgoszczy i okolic. Wśród nich spoczywa wyzwoliciel Bydgoszczy... [czytaj więcej]
 
Grób doktora Jana Biziela (1858 – 1934)
Ul. Artyleryjska 10 (Cmentarz nowofarny).

Jan Blziel Urodził się 12.10.1858 r. w Osiecznie, w powiecie leszczyńskim, w rodzinie chłopskiej. Z zawodu był lekarzem. Osiedlił się w Bydgoszczy... [czytaj więcej]
Grób ks. Ryszarda Markwarta
Cmentarz Nowofarny przy ul. Artyleryjskiej 10

Ks.Ryszard Markwart - założyciel cmentarza na którym spoczywa, żył od 9 czerwca 1868r do 16 sierpnia 1906r. Został przysłany do Bydgoszczy mając 30 la... [czytaj więcej]
Grób doktora Władysława Piórka
 
ul.Artyleryjska 10 (cmentarz nowofarny)

Władysław Piórek (1852—1926)-lekarz, obywatel honorowy Bydgoszczy Urodzony 27 XI 1852 w Ostrowie Wlkp. Syn Pawła, mistrza szewskiego, i ... [czytaj więcej]
Tablica w hołdzie żołnierzom garnizonu bydgoskiego.
ul. Czartoryskiego 20 (na ścianie budynku od ul. Marszałka Focha)

61. pułk piechoty oraz 15. pułk artylerii lekkiej należały do kluczowych jednostek 15. Dywizji Piechoty, która przez cały okres międzywojenny strzegła... [czytaj więcej]
Grób Jana Teski
Cmentarz Nowofarny, ul. Artyleryjska 10

Jan Teska Urodził się 16 lipca 1876 roku w Chojnicy pod Poznaniem. Zmarł 24 marca 1945 w Trojanowie(obecnie dzielnica Sochaczewa). Spoczywa... [czytaj więcej]
Tablica pamięci Floriana Kaji.
ul. Bałtycka 7 (teraz 59, w holu szkoły podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji)

Kaja Florian (1895-1939), nauczyciel, kierownik szkoły. Urodzony 03.05.1895 w Dziembowie w powiecie chodzieskim. Syn Konstantego, rolnika, i... [czytaj więcej]
 
Tablica w hołdzie lotników - absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa.
ul. Bernardyńska 2 (kościół garnizonowy pw. Marii Panny Królowej Pokoju w kaplicy)

Tablica pamiątkowa poświęcona w hołdzie lotnikom - absolwentm Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, poległym w latach 1939 - 1945... [czytaj więcej]
Tablica pamięci ks. Ppłk. Wiktora Szyłkiewicza.
 
ul. Bernardyńska 2 (Kościół Garnizonowy pw. Marii Panny Królowej Polski)

Ks. ppłk. Wiktor Szyłkiewicz był kapelanem Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy, ul. Gdańska 140. Aresztowany 05.09.1939, więziony w... [czytaj więcej]
Głaz z tablicą pamięci żołnierzy A. K. - ppor. Leszka Białego.
Skwer Leszka Białego (od ul. Markwarta)

Leszek Biały ps. "Jakub" ur. 18.01.1919 Przed wojną studiował na Politechnice Lwowskiej. Został aresztowany wieczorem 27.02.1945 w mieszkaniu przy... [czytaj więcej]
Grób wspólny pomordowanych mieszkańców Starego Fordonu.
 
ul. Cechowa 18 (cmentarz parafialny św. Jana Apostoła i Ewangelisty)

02.10.1939 Selbstschutz aresztował kilkunastu mieszkańców Fordonu, a następnie ośmiu z nich rozstrzelał na rynku (dziś Plac Zwycięstwa) pod murami... [czytaj więcej]
 
Pomnik z tablicą w 50-tą rocznicę Powstania Warszawskiego.
ul. Czerkaska (skwer przy ul. Gdańskiej)

Pomnik odsłonięty i poświęcony 18.07.1994 w 50-tą rocznicę Powstania Warszawskiego, które wybuchło 01.08.1944... [czytaj więcej]
Tablica pamięci Pomorskiej Brygady Kawalerii i gen. St. Grzmota - Skotnickiego.
ul. Czerkaska 2 (róg ul. Czerkaskiej Muzeum Tradycji POW)

Treść tablicy odzwierciedla czyny zbrojne Pomorskiej Brygady Kawalerii od pierwszych strzałów 01.09.1939 w "Korytarzu pomorskim", przebijanie się... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci ppłk. Adama J. Zaleskiego.
ul. Czerkaska 2 (róg ul. Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)

Adam Juliusz Zaleski urodził się 15.12.1900 w Krakowie. W wieku 17 lat wstępuje do 9 pułku piechoty Legionów. W 1920 r. jest podporucznikiem i adiutantem... [czytaj więcej]
Tablica pamięci 17 Lwowskiego Batalionu Strzelców San Angelo.
ul.Czerkaska 2 (róg ul.Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)

Spośród wielu polskich oddziałów walczących na Zachodzie, jednym z najbardziej zasłużonych, a przy tym w opinii przełożonych zdyscyplinowanym i... [czytaj więcej]
Tablica pamięci Żołnierzy I Armii WP - zdobywców Wału Pomorskiego.
ul.Czerkaska 2 (róg ul.Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)

Po stronie polskiej, w początkowej fazie walk brało udział 18 batalionów piechoty, w końcowej - 42. Stopniowo napływały też jednostki artylerii i broni... [czytaj więcej]
Tablica pamięci majora kawalerii J.Kroenitza.
ul. Czerkaska 2 (róg ul.Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)

Juliusz Kroenitz urodził się 21.07.1897 w Częstochowie, w rodzinie kultywującej tradycje narodowe i postępowe. Na początku 1915 r. zauroczony wystąpieniem... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci prof. Adama Dyląga
Muzeum Tradycji POW ul. Czerkaska 2

Maestro Adam Dyląg uważa się za bydgoszczanina, choć jest, podobnie jak Tadeusz Nowakowski, bydgoszczaninem ,,z odzysku" - urodził się bowiem w 1922 r... [czytaj więcej]
Głaz z tablicą pamięci gen. H. Dąbrowskiego.
Wzgórze Dąbrowskiego. Od ul. Stromej po schodach, lub od ul. Filareckiej.

J. H. Dąbrowski (1755 - 1818) od 1771 r. w wojsku saskim; od 1792 r. w armii polskiej; uczestnik powstania kościusz- kowskiego w 1794 r.; dowódca... [czytaj więcej]
Pomnik poległym i pomordowanym pracownikom PKP.
ul. Dworcowa 63 (skwer przed budynkiem PKP)

W dniach 03-05.09.1939 pod przywództwem Franciszka Mareklewskiego zorganizowano grupy kolejarzy do walki z dywersantami niemieckimi. Wielu kolejarzy... [czytaj więcej]
Tablica ku czci pomordowanych kupców bydgoskich.
ul. Farna 10 (Stare Miasto, w kościele pw. Św. Marcina i Mikołaja)

Tablica ku czci pomordowanych kupców bydgoskich. Tablica odsłonięta 20.03.1949 znajdowała się pierwotnie w gmachu Resursy Kupieckiej przy... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Kościół pw. Św. Marcina i Mikołaja, ul. Farna 10.

W kruchcie południowej kościoła pw. Św. Marcina i Mikołaja, na północnej ścianie jest umieszczona tablica, poświęcona ku chwale i pamięci Powstańcom... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci Leona i Janusza Barciszewskich.
ul. Farna 10, kościół pw. Św. Marcina i Mikołaja

Leon Barciszewski, ur. 10.V.1893 roku w Tulce koło Poznania. Do gimnazjum uczęszczał w Poznaniu. Wydalony za „polskość”, odbywał służbę... [czytaj więcej]
Tablica pamięci 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
ul. Farna 10, Kościół pw. św. Marcina i Mikołaja. Tablica znajduje się w kruchcie południowej kościoła, na północnej ścianie.

W kruchcie południowej, kościoła pw. św. Marcina i Mikołaja, na północnej ścianie jest umieszczona tablica, poświęcona ku chwale i pamięci Powstańców... [czytaj więcej]
Tablica i grób gen. Mikołaja Czapskiego
ul. Farna 10 W kościele pw. Św Marcina i Mikołaja

CZAPSKI - HUTTEN MIKOŁAJ herbu Leliwa (1753-1833), szef regimentu, generał major wojsk koronnych. Urodzony 8 IX 1753 w Bukowcu. Był... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci księży prefektów bydgoskich
XVI wieczny Kościół Klarysek przy ul. Gdańskiej 2

Ksiądz Franciszek Dachtera Urodzony 22.09.1910 w Salnie. Matura w 1928r, mgr filozofii i teologii. Ksiądz profesor w gimnazjum Kupieckim w Bydgoszczy... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci redaktorów i wydawców ofiar faszyzmu
Śródmieście – przy skwerze ul. Gdańska 10

W latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 zginęły 33 osoby, polskiego słowa drukowanego, bestialsko pomordowani drukarze, bibliotekarze i księgarze... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci pomordowanych Polaków
ul. Gdańska 50 (gmach dyrekcji Polskiego Radia)

W budynkach przy ulicy Gdańskiej nr 48 i 50, w dawnym "Klubie Polskim" i obok stojącym gmachu, hitlerowcy urządzili areszt Gestapo i Selbstschutzu... [czytaj więcej]
Tablica informacyjna o tymczasowym obozie pracy dla internowanych Polaków
ul. Gdańska 147

Na terenie koszar 15. WLKP Pułku Artylerii Lekkiej i MDAK, Niemcy urządzili (od 5 września do końca listopada 1939r.) obóz internowanych. W stajniach... [czytaj więcej]
Tablica pamięci męczeństwa Polaków
ul. Gdańsk róg ul. Sądeckiej (Myślęcinek, w lesie)

W latach 1939 - 1940 pochowano w lesie gdańskim, w kilku miejscach około 100 pomordowanych Polaków. Zwłoki w 1947r. ekshumowano i pochowano na... [czytaj więcej]
Tablica pamiątkowa w hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej i por. Z. Szatkowskiemu
ul. Grudziądzka 13 (na ścianie budynku)

Por. Z. Szatkowski był uczestnikiem wojny obronnej w 1939r., aż do ostatniej bitwy pod Kockiem. Pod jego kierunkiem inspektorat bydgoski A.K.... [czytaj więcej]
 
Tablica informacyjna dotycząca cmentarza Bohaterów Bydgoszczy 1169 ofiar
z lat 1939-1945
ul. gen. Grzmota - Skotnickiego - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy

Na cmentarzu znajdują się mogiły 1169 ofiar terroru hitlerowskiego zamordowanych w latach okupacji 1939-1945 Ekshumowani z terenu Bydgoszczy i okolic... [czytaj więcej]
 
Grób Teofila Magdzińskiego
Cmentarz Starofarny przy ulicy Grunwaldzkiej 15

Teofil Magdziński żył od 13 X 1818 do 1889 r. Był uczestnikiem Powstania Styczniowego, a następnie posłem do parlamentu, gdzie odważnie bronił Polskę... [czytaj więcej]
Grób dr Emila Warmińskiego
ul. Grunwaldzka 15 (Cmentarz Starofarny)

Emil Józef Warmiński urodził się 15.03.1881 w Bydgoszczy. Z zawodu był lekarzem. Zajmował się działalnością patriotyczną, której celem było... [czytaj więcej]
Tablica pamięci Tadeusza Ziółkowskiego, pierwszego komandora portu w Gdańsku
 
ul.Grunwaldzka 103 (frontowa ściana budynku)

Kapitan Tadeusz Ziółkowski mieszkał w Bydgoszczy w latach 1896-1927 przy ul. Grunwaldzkiej 103. W 1920r. był pierwszym komendantem szkolnej fregaty... [czytaj więcej]
Urna z prochami męczenników ul. Grzmota - Skotnickiego Cmentarz Bohaterów
Cmentarz Bohaterów na Wzgórzu Wolności ul. Grzmota - Skotnickiego

Urna z prochami 100 męczenników Wśród krzew na cokole znajduje się czarna urna, w której są prochy 100 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych i... [czytaj więcej]
Płyta z tablicą na grobie pomordowanych Żydów
ul. gen. Grzmota Skotnickiego (cmentarz Bohaterów)

W 1939r. w Bydgoszczy mieszkało 2500 Żydów. We wrześniu i październiku 1939r. hitlerowcy większą część Żydów wymordowali, a pozostałych wywieźli do... [czytaj więcej]
Pomnik - symboliczna mogiła ofiar hitlerowskich obozów
ul. gen. Grzmota - Skotnickiego (Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy)

W utworzonych przez hitlerowski faszyzm obozach różnego rodzaju typu w latach 1939-1945 zginęło wielu mieszkańców, obywateli miasta Bydgoszczy i ziemi... [czytaj więcej]
Grób gen.dyw.W.P Aleksandra Karnickiego i symboliczny grób komendanta Borysa Karnickego
Cmentarz Komunalny przy ul. Kcyńskiej

Borys Karnicki - pilot obserwator ppor. marynarki ur. 28 VII 1905r., zginął 23 X 1939r. w czasie II wojny światowej. Zastępca dowódcy okrętu... [czytaj więcej]
Pomnik w hołdzie 50 pomordowanych gimnazjalistów
Park im. Jana Kochanowskiego, od strony ulicy Paderewskiego

Dnia 5 września 1939roku Wehrmacht rozstrzelał 50 uczniów, gimnazjalistów z Liceum Kopernika. Mord miał miejsce w rowach ochronnych przeciwlotniczych... [czytaj więcej]
Tablica pamięci poległych i pomordowanych nauczycieli Publicznej Szkoły Zawodowej Dokształcającej nr 1
ul. Konarskiego 2, na półpiętrze między oknami

Narcyz Weimann ur. 29 X 1871r - emerytowany dyrektor szkoły, aresztowany 13 IX 1939r. Więziony w obozie dla internowanych, następnie przebywał w więzieniu... [czytaj więcej]
 
Pomnik Marii Konopnickiej
Ul. M. Konopnickiej 26 ( przed gmachem Biblioteki Miejskiej )

Maria Konopnicka znana pisarka w okresie zaborów broniła naszej tożsamości narodowej, dlatego zaskarbiła sobie wdzięczność naszego społeczeństwa... [czytaj więcej]
Tablica pamięci dh-a Henryka Józefowicza
Śródmieście ul. Kopernika 1, Technikum Kolejowe, w szkole na półpiętrze

Harcerz Henryk Józefowicz raniony strzałem podczas manifestacji pierwszomajowej w 1945 roku na stadionie "Polonia". Zmarł 13. 06. 1945... [czytaj więcej]

1   2
Następna strona >>