Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

grób dostrzętnie zniszczony 
Grób Władysława Taczkowskiego
ul. Kossaka 74 (Cmentarz parafialny - MBNP)

Dnia 5 września 1939 roku z rąk wkraczających żołnierzy Wermachtu poniósł śmierć Władysław Taczkowski, mieszkaniec Szwederowa. Pochowany na cmentarzu parafialnym MBNP.
Tablica wdzięczności Bogu za wolną Ojczyznę i oo Jezuitom za słowo Boże w czasie stanu wojennego
Kościół oo Jezuitów pl. Kościeleckich 7 w kruchcie Kościoła p.w. żw. Andrzeja Boboli

W kościele oo Jezuitów każdego miesiąca od stycznia 1982 r. odbywały się przy tłumnym udziale społeczeństwa patriotycznego manifestacje tzw.... [czytaj więcej]
Tablica pamięci kierownika szkoły Antoniego Jobke
Plac Kościeleckich 8, SP nr 8 im. Tadeusza Kościuszki, na korytarzu 1. piętra

Antoni Jabke, ur. 2. 06. 1904 działacz ZNP i długoletni prezes. Aresztowany 13.09.1939. Więzień V bloku obozu dla internowanych Polaków. Zamordowany 1... [czytaj więcej]
Tablica pamiątkowa pomordowanych nauczycieli Publicznej Szkoły Powszechnej im. Grzegorza Piramowicza
Stare Miasto, pl. Kościeleckich 8 . Szkoła podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki

Kierownik Szkoły im. Piramowicza - Antoni Mencel oraz nauczyciel Maksymilian Ossowski zamordowany 30.X.1939r. w m. Miedzyń... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci z popiersiem T.Kościuszki
Plac Kościeleckich 8 Szkoła Podstawowa nr 8, Korytarz na 1 piętrze

Tadeusz Kościuszko (1746-1817) został patronem szkoły przed II Wojną Światowa. Juz wtedy było popiersie patrona. Po wojnie przypomniano tę decyzję... [czytaj więcej]
Głaz z tablicą dotyczącą wyzwolenia miasta w 1945 r.
Stare Miasto, Plac Kościeleckich, na skraju alei Kasztanowców, blisko ul. Bernardyńskiej stoi głaz pamiątkowy

W dniach 23-27.I.1945r. Wojska radzieckie i polskie wyzwoliły Bydgoszcz. Południowa część miasta została wyzwolona 23.I.1945, a o północną część... [czytaj więcej]
Tablica pamięci dh. R. Pałubickego
Bydgoszcz ul. Kościuszki 37a Szkoła Podstawowa nr 5. Tablica jest umieszczona na ścianie holu wejściowego.

Dnia 1 maja 1945 na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 2, odbywała się manifestacja 1 majowa. Około godziny dziesiątej, w czasie przemówieni... [czytaj więcej]
 
Tablica pamiątkowa pomordowanych nauczycieli
Bocianowo, ul. Tadeusza Kościuszki 37 a. W gmachu Szkoły Podstawowej nr 5

Tomasz Skarżyński kapitan, oficer zawodowy 11 Dywizjonu Artylerii Konnej w Bydgoszczy, żołnierz AK zamordowany w Oświęcimiu. Mieszkał przy ul. Gdański... [czytaj więcej]
Tablica pamięci Adama Grzymały Siedleckiego
Libelta 5

Adam Franciszek Józef Siedlecki (używający od 1900 r. przydomku herbowego Grzymała) Urodził się 29.01.1876 r. w Wierzbnie pod Miechowem w zubożałej... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci 814 ofiar obozu w Smukale
ul. Letniskowa 35 Kościół Przemienienia Pańskiego - na ścianie zewnętrznej

W tej kaźni zostało zamęczonych 814 Polaków przeważnie z województw: gdańskiego, bydgoskiego i toruńskiego prawie połowa to dzieci do lat 10... [czytaj więcej]
Urny z ziemią z obozów koncentracyjnych
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego ul. Letniskowa 35. Dojazd autobusem z Placu Kościeleckich nr 58

11 XI 1998 w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego dokonano odsłonięcia i poświęcenie Miejsca Pamięci Męczeństwa więźniów 9-ciu obozów koncentracyjnych... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci poległych harcerzy
 
Ul. Libelta 8 (Komenda Hufca ZHP Bydgoszcz – Miasto)

1 września 1939 roku rozpoczął się szczególnie trudny okres działalności bydgoskiego harcerstwa. W czasie trwania woj¬ny obronnej harcerze... [czytaj więcej]
 
Tablica na grobie ofiar obozu w Smukale
Ul. Opławiec 152 Stary Cmentarz

Na starym cmentarzu, obok fabryki Niemcy pochowali około 60 osób zmarłych lub zamordowanych w obozie przesiedleńczym i pracy wychowawczej w Smukale... [czytaj więcej]
Głaz z tablicą ku czci poległych żołnierzy 3 Pułku Lotnictwa Szturmowego
ul. Opławiecka 157, przed gmachem Szkoły Podstawowej nr 34

Z okazji nadania szkole imienia 3 Pułku Lotnictwa Szturmowego, odsłonięto głaz z tablicą ku czci lotników 3 Pułku, którzy zginęli w walce w latach... [czytaj więcej]
Pomnik pamięci ofiar obozu na terenie dawnej firmy Karbit Wielkopolski
ul. Opławiec 160, Gmach Okręgowego Ośrodka Dokształcenia Zawodowego, tablica wmurowana na frontowej ścianie

HISTORIA OBOZU SMUKAŁA Filia hitlerowskiego obozu przesiedleńczego i pracy w Potulicach, założona w Osiedlu miasta Bydgoszczy dnia... [czytaj więcej]
Tablica pamięci pracowników Komendy Okręgu Straży Granicznej
Al. Ossolińskich nr 7 - siedziba NIK

W chwili wybuchu II wojny światowej w 1939 r. pracownicy w/w Sztabu otrzymali rozkaz stawienia się do wojskowego ośrodka mobilizacyjnego w Rawie... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci Księży Misjonarzy - zgromadzenia św. Wincentego a Paulo
Bydgoszcz Al. Ossolińskich 2 Skrzetusko

Czterech księży Zgromadzenia Misjonarzy zginęło jako zakładnicy, a jeden w DACHAU. Księdza Piotra Szarka i Stanisława Wiorka rozstrzelano jak... [czytaj więcej]
Tablica pamięci ppłk. Łukasza Cieplińskiego
Al. Ossolińskich 2 Bazylika p.w. św. Wincentego a Paulo

"On okazał tyle hartu, głębokiej wiary i ducha stając na wysokości zadania, gdy Bóg go powołał by dać świadectwo prawdzie. Kuszeniu na łatwy chleb... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci przywódców Podziemnego Państwa Polskiego na Pomorzu i Kujawach
Al. Ossolińskich 2 (Bazylika p.w. św. Wincentego a Paulo)

PRZYWÓDCY POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO NA POMORZU I KUJAWACH Pociąć sztandar w kawałki. Rozdać wśród żołnierzy - Na drogę... [czytaj więcej]
Tablica pamięci Księży z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
Plac Piastowski 5 (Na zewnętrznej ścianie frontowej kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa umieszczono tablicę.)

Księżą parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zginęli śmiercią męczeńską jako zakładnicy więźniowie obozu dla internowanych Polaków: Ks.... [czytaj więcej]
Popiersie bpa Michała Kozala
Plac Piastowski 5 (kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,)

Mlichał Kozal urodził się 29.09.1893 r w Nowym Folwarku koło Krotoszyna, należącym wówczas do archidiecezji gnieźnieńskiej Wychowany starannie przez... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci strażaków
Śródmieście, ul. Pomorska 16 (w gmachu Straży Pożarnej)

Tablica ku czci jednego rozstrzelanego i jednego zmarłego strażaka na skutek przebywania w Gestapo... [czytaj więcej]
 
Tablica pamiątkowa Leona Barciszewskiego
Ul. Słoneczna 26 w Szkole Podstawowej nr 13 /Zespół Szkół nr 29

Barciszewski Leon (1883-1939). Prezydent Bydgoszczy Urodzony 10.05.1883 we wsi Tulce w powiecie rodzkim w Wielkopolsce. Syn Eustachiusz... [czytaj więcej]
Tablica pamięci Ks. J. Popiełuszki
ul. ks. Jerzego Popiełuszki. W kościele pw. Św. Polskich Braci Męczenników.

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej, Duszpasterz Ludzi Pracy w stanie wojennym. W Bydgoszczy, w parafii Św. Polskich Braci Męczenników, w dniu... [czytaj więcej]
Tablica pamięci mjr Jana Henryka Żychonia asa polskiego wywiadu, poległ pod Monte Cassino
Ulica Powstańców Wielkopolskich nr 5, Gmach Komendy Policji

"W tym gmachu mieszkał i pracował mjr Jan Henryk Żychoń (1904-1944) Legionista, as polskiego wywiadu, szef ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w Bydgoszczy. W latach 1939-1943 kierował wydziałem.... [czytaj więcej]
Tablica pamiątkowa mordu na Polakach w 1939 roku
ul. Powstańców Wielkopolskich 26

W gmachu przy ul. Poniatowskiego 5, blisko miejsca mordu, mieściło się w latach 1939-1945 gestapo. Ofiary mordu grzebano w różnych miejscach, na... [czytaj więcej]
 
Tablica informacyjna z miejsca dowodzenia Sztabu I Armii Wojska Polskiego
Bydgoszcz ul. Poznańska 15

W domach przy ul. Poznańskiej 15-17 w dniach od 25 do 26 stycznia 1945r. mieściła się grupa operacyjna Sztabu I Armii Wojska Polskiego. Dowódca armii... [czytaj więcej]
Pomnik - głaz z tablicą pamięci poległych lotników ziemi bydgoskiej
Błonie, skwer 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, od strony południowej

Wielu lotników - wychowanków szkół lotniczych oraz żołnierzy 3 Pułku Lotnictwa Szturmowego zginęło w drugiej wojnie światowej 1939-1945. Tym lotnikom... [czytaj więcej]
Tablica pamięci 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz - Dreszera
Ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp.

Oddział konny w sile 32 szable zorganizował się 29 grudnia 1918 roku w miasteczku Lwówek majątku Pasadowie. Dnia 29 stycznia 1919 roku oddział otrzymał... [czytaj więcej]
Pomnik pomordowanych i poległych mieszkańców Fordonu
Fordon - Rynek. Tablica pamiątkowa umieszczona jest na frontowej ścianie kościoła p.w. św Mikołaja, po prawej stronie głównego wejścia

Dnia 2 października 1939 roku felbstsehutz aresztował kilkunastu mieszkańców Fordonu, a następnie ośmiu z nich rozstrzelał na rynku (obecnie Plac... [czytaj więcej]
 
Tablica pamięci dh. Rajmunda Pałubickiego, Henryka Józefowicza, ofiary manifestacji 1 majowej 1945 r.
ul. Sportowa 2, stadion MKS "Polonia" Tablica zawieszona w ścianie ogrodzenia stadionu.

W czasie manifestacji 1 Maja 1945r., na stadionie "Polonia" zginęli harcerze Rajmunda Pałubickiego i Henryka Józefowicza. Były to strzały pijanego... [czytaj więcej]
Tablica pamięci egzekucji mieszkańców Bydgoszczy w dniach 9-10 września 1939 r.
Stare Miasto, Stary Rynek 1

Dnia 9,10,11 września 1939r. na rozkaz gen. Waltera Braumora rozstrzelano około 60 zakładników za rzekome rozruchy w mieście. Rozstrzeliwano na Starym... [czytaj więcej]
Płyta informacyjna dotycząca wkroczenia Wojska Polskiego do Bydgoszczy 20 stycznia 1920 r.
Stary Rynek. ( wmurowana w bruku )

Bydgoszcz w pamiętnych dniach stycznia 1920 r. Po 148 latach rządów pruskich wróciła do Bydgoszczy wolność. Nadeszła wraz z Wojskiem Polskim... [czytaj więcej]
Pomnik na kwaterze żołnierzy polskich i nieznanych Polaków
ul. Toruńska 162 - Cmentarz komunalny Kwatera na prawo od głównego wejścia

Na cmentarzu komunalnym znajduje się 69 mogił żołnierzy polskich poległych w walkach oraz Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców. Są to groby... [czytaj więcej]
Tablica pamięci pomordowanych na terenie kościoła p.w. MBNP
Szwederowo, ul. Ugory 16, na murze okalającym teren kościoła

Wzniesiona ręka i okrzyk tato były ostatnim pożegnalnym gestem osiemnastoletniego Mariana. Umarł jako drugi z kolei po swoim bracie Janie w obecności... [czytaj więcej]
Tablica pamięci z miejsca egzekucji 20 Polaków
Stare Miasto, ul. Wały Jagiellońskie 8.

Na ulicy przed murem rozstrzelano 5 września 1939 r. 20 Polaków. Za murem, w gmachu byłego aresztu tymczasowego znajdowała się siedziba SD. Na terenie... [czytaj więcej]
 
Tablica pamiątkowa ku czci rozstrzelanych Polaków
Stare Miasto, ul. Wały Jagiellońskie 4, na frontowej ścianie gmachu sądu jest tablica pamiątkowa

Sondergericht w Bydgoszczy rozpoczął orzekanie wyroków 11 IX 1939r. Wyroki śmierci do 31 lipca 1940r. wykonywał pluton egzekucyjny żandarmerii na... [czytaj więcej]
Tablica pamięci ze szlaku bojowego 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Ul. Warszawska 10 (Tablica znajduje się na terenie koszarów J.W. 5501)

62 Pułk Piechoty Wielkopolskiej powstał w czasie Powstania Wielkopolskiego. Zaczątkiem była kampania ochotnicza, powstała w Pleszewie od 20 do 24 XII... [czytaj więcej]
Tablica pamięci nauczycieli I Państwowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Śródmieście, Plac Wolności 9 , Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. L.Waryńskiego,

Tablica ku czci zamordowanych i zmarłych nauczycieli Państwowego Liceum i Gimnazjum. Dyrektor Zygmunt Polakowski, ur. 28.IV.1883 r. - aresztow.. [czytaj więcej]
Pomnik ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
al. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 58. a terenie parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego. Na prawo od wejścia do kościoła.

Ks. Stefan Kardynał Wyszyński zwany Prymasem Tysiąclecia. 1932-39 redaktor naczelny "Ateneum Kapłańskiego" i organizator chrześcijańskich związków... [czytaj więcej]
 
Pomnik dotyczący lotniska szybowcowego
ul. Daszyńskiego (Fordon, pod górą szybowcową)

W 1933r. w Fordonie rozpoczęła działalność Szkoła Szybowcowa. Inicjatorami jej powstania byli pracownicy Bydgoskich Zakładów Taboru Kolejowego którzy... [czytaj więcej]
Tablica pamięci polskiej marynarki wojennej
Muzeum Tradycji POW ul. Czerkaska 2

Polska marynarka wojenna przebyła 1213000 mil uczestniczyła w 787 konwojach, w 1162 patriacjach i operacjach. Zatopiła 15 okrętów 35 transportowców... [czytaj więcej]
Tablica pamięci „Operacja Market Garden"
Muzeum Tradycji POW ul. Czerkaska 2

W rejonie Arnhem wojska alianckie przeprowadziły działania zaczepne „Market Garden” polegające na połączeniu natarcia z Armii Brytyjskiej... [czytaj więcej]
tablica zniszczona (obecnie jest nowy budynek bez tablicy)
Tablica pamiątkowa ku czci zamordowanego przez hitlerowców Zygmunta Moczyńskiego
Tablica na murowanym domu ul. Jezuicka 4a

Tablica pamiątkowa ku czci zamordowanego przez hitlerowców Zygmunta Moczyńskiego, wybitnego muzyka i działacza ruchu muzycznego.

Kwatera 171 zolnierzy 1 armii WP poleglych w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy i okolicy.
Muzeum Tradycji POW ul. Czerkaska 2

W tej kwaterze spoczywa 171 zolnierzy 1 Armii Wojska Polskiego poleglych w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy i okolicy z okupacji niemieckiej w dniach 24-30 stycznia 1945r... [czytaj więcej]
Pomnik ofiar II wojny swiatowej(Kujawski las, przy lesnicówce od szosy Inowroclawskiej)
Kujawski las, przy lesnicówce od szosy Inowroclawskiej. Dojscie z ulicy Cmentarnej czerwonym szlakiem.

"Zamordowanym tu w dniu 5 grudnia 1939r. przez Hitlerowców. 51 patriotom w holdzie. Spoleczenstwo Bydgoszczy." [czytaj więcej]
Glaz z tablica ku czci pamieci ofiar zbrodni Katynskich
Ul. Ludwikowo, Skwer ks. Pralata Zdzislawa Peszkowskiego.

"Ku czci pamieci zbrodni katynskiej
-Gadomski Tadeusz
-Uminski Henryk
-Gertig Marcin... [czytaj więcej]
Glaz z tablica ofiar zsylek na Sybir.
Ul.ks. Jerzego Popieluszki 3

"NARODY, KTÓRE TRACA PAMIEC GINA." "W CHOLDZIE OFIAROM WALK O NIEPODLEGLOSC POLSKI Z CARATEM I SOWIECKIM SYSTEMEM. [czytaj więcej]
Glaz z tablica pamieci ks. Jerzego Popieluszki
Ul.ks. Jerzego Popieluszki 3

Tablica poswiecona pamieci ks. Jerzego Popieluszki, Ufundowana przez parafie sw. Polskich Braci Meczenników z okazji obchodów pierwszej rocznicy jego smierci. [czytaj więcej]
Glaz z tablica pamieci pomordowanych harcerzy
Ul.ks. Jerzego Popieluszki 3

Tablica poswiecona pamieci ks. Jerzego Popieluszki, Ufundowana przez parafie sw. Polskich Braci Meczenników z okazji obchodów pierwszej rocznicy jego smierci. [czytaj więcej]
Kalwaria Bydgoska Golgota XX w.
Ul. Gen. Mikolaja Boltucia

Celem przedsiewziecia bylo nadanie Dolinie Smierci symbolu, z którym bedzie ona identyfikowana. Po przeprowadzonej debacie uznano, ze idealnym celem bedzie Droga Krzyzowa. W tym celu zorganizowano ogólnopolski konkurs Golgota XX wieku, który wygral rzezbiarz Jacek Kucaba z Tarnowa. [czytaj więcej]
Grób Bronislawa Germana, bylego zolnieza Dywizji Pancernej generala Stanislawa Maczka.
Cmentarz wojskowy na ul. Rynkowskiej.

S.P. Bronislaw German urodzony 23.9.1925 a zmarly 20.5.1995r. Byly zolnierz, kapral 1 Polowej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generala Stanislawa Maczka. 8 Batalion Strzelców "Krwawych koszul" [czytaj więcej]
Grób Bronislawa Germana, bylego zolnieza Dywizji Pancernej generala Stanislawa Maczka.
Cmentarz wojskowy na ul. Rynkowskiej.

S.P. Bronislaw German urodzony 23.9.1925 a zmarly 20.5.1995r. Byly zolnierz, kapral 1 Polowej Dywizji Pancernej dowodzonej przez generala Stanislawa Maczka. 8 Batalion Strzelców "Krwawych koszul" [czytaj więcej]
Grób Edwarda Kledzika, wieznia obozu koncentracyjnego.
Cmentarz najswietszego serca Pana Jezusa, ul Ludwikowo

Edward Kledzik, ur. 10.12.1909r. Zginal 1940 w obozie koncentracyjnym. [czytaj więcej]
Grób rodziny Starzynskich
Cmentarz najswietszego serca Pana Jezusa, ul Ludwikowo

Irena Starzynska z domu Cegielska, byly wiezien obozu Ravensbruck. Urodzona 23.11.1903r, zmarla 12.1.1979r. ku czci Józefa Starzynskiego urodzonego 13.9.1900r. Zamordowany 23.10.1941 w Maluthausen Gusen. [czytaj więcej]
Grób Waclawa Cieczki
ul. Ludwikowo 2, Cmentarz parafii NSPJ

Sp. Waclaw Cieczka ur. 4.VIII.1886 zmarl 1.III.1941 w Dachu. [czytaj więcej]
1   2
<< Poprzednia strona