Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica pamięci Leona i Janusza Barciszewskich

   

Rodzaj obiektu:
Tablica ku czci Leona i Janusza Barciszewskich

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Farna 10, kościół pw. Św. Marcina i Mikołaja