Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Galeria
 
Pomnik ofiar II wojny światowej.
ul. Armii Krajowej (w lesie za wiaduktem kolejowym)
Pomnik i głaz z tablicą poległych i pomordowanych nauczycieli.
ul. Artyleryjska 4 (w murze okalającym J. W. Wojska Polskiego)
Kwatera żołnierzy Armii Czerwonej z pomnikiem
Cmentarz żołnierzy radzieckich, ul. Artyleryjska 6
Kwatera oficerów Armii Czerwonej
ul. Artyleryjska 6 (Cmentarz komunalny, w głębi)
 Tablica pamięci Floriana Kaji.
ul. Bałtycka 7
Tablica w hołdzie lotników - absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa.
ul. Bernardyńska 2
 

 Tablica pamięci ks. Ppłk. Wiktora Szyłkiewicza.
ul. Bernardyńska 2 (Kościół Garnizonowy pw. Marii Panny Królowej Polski)

Głaz z tablicą pamięci żołnierzy A. K. - ppor. Leszka Białego.
Skwer Leszka Białego (od ul. Markwarta)

 Grób wspólny pomordowanych mieszkańców Starego Fordonu.
ul. Cechowa 18 (cmentarz parafialny św. Jana Apostoła i Ewangelisty)

Tablica w hołdzie żołnierzom garnizonu bydgoskiego.
ul. Czartoryskiego 20 (na ścianie budynku od ul. Marszałka Focha)
 Pomnik z tablicą w 50-tą rocznicę Powstania Warszawskiego.
ul. Czerkaska (skwer przy ul. Gdańskiej)
Tablica pamięci Pomorskiej Brygady Kawalerii i gen. St. Grzmota - Skotnickiego.
ul. Czerkaska 2
Tablica pamięci ppłk. Adama J. Zaleskiego.
ul. Czerkaska 2 (róg ul. Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)
Tablica pamięci 17 Lwowskiego Batalionu Strzelców San Angelo. ul.Czerkaska 2 (róg ul.Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)

Tablica pamięci Żołnierzy I Armii WP - zdobywców Wału Pomorskiego. ul.Czerkaska 2 (róg ul.Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)

Tablica pamięci majora kawalerii J.Kroenitza.
ul. Czerkaska 2 (róg ul.Czerkaskiej, Muzeum Tradycji POW)
Głaz z tablicą pamięci gen. H. Dąbrowskiego.
Wzgórze Dąbrowskiego. Od ul. Stromej po schodach, lub od ul. Filareckiej.
Pomnik poległym i pomordowanym pracownikom PKP.
ul. Dworcowa 63 (skwer przed budynkiem PKP)
Tablica i grób gen. Mikołaja Czapskiego
ul. Farna 10 W kościele pw. Św Marcina i Mikołaja
Tablica pamięci pomordowanych Polaków.
ul. Gdańska 50 (gmach dyrekcji Polskiego Radia)

Tablica informacyjna o tymczasowym obozie pracy dla internowanych Polaków.
ul. Gdańska 147

                  
Tablica pamięci męczeństwa Polaków.
ul. Gdańsk róg ul. Sądeckiej (Myślęcinek, w lesie).
Tablica pamiątkowa w hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej
ul. Grudziądzka 13 (na ścianie budynku)
Grób Teofila Magdzińskiego
Cmentarz Starofarny przy ulicy Grunwaldzkiej 15
 
Grób dr Emila Warmińskiego.
ul. Grunwaldzka 15 (Cmentarz Starofarny)
Tablica pamięci Tadeusza Ziółkowskiego, pierwszego komandora portu w Gdańsku.
ul.Grunwaldzka 103 (frontowa ściana budynku)
Tablica informacyjna dotycząca cmentarza Bohaterów Bydgoszczy 1169 ofiar z lat 1939-1945.
ul. gen. Grzmota - Skotnickiego
   
Urna z prochami męczenników
ul. Grzmota - Skotnickiego Cmentarz Bohaterów
 
Płyta z tablicą na grobie pomordowanych Żydów.
ul. gen. Grzmota Skotnickiego (cmentarz Bohaterów)
Pomnik - symboliczna mogiła ofiar hitlerowskich obozów.
ul. gen. Grzmota - Skotnickiego (Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy)
Grób gen.dyw.W.P Aleksandra Karnickiego i symboliczny grób komendanta Borysa Karnickego
Cmentarz Komunalny przy ul. Kcyńskiej
Pomnik w hołdzie 50 pomordowanych gimnazjalistów
Park im. Jana Kochanowskiego, od strony ulicy Paderewskiego
Tablica pamięci poległych i pomordowanych nauczycieli Publicznej Szkoły Zawodowej Dokształcającej nr 1
ul. Konarskiego 2, na półpiętrze między oknami
Pomnik Marii Konopnickiej
Ul. M. Konopnickiej 26 ( przed gmachem Biblioteki Miejskiej )
Tablica pamięci dh-a Henryka Józefowicza
Śródmieście ul. Kopernika 1, Technikum Kolejowe, w szkole na półpiętrze
Tablica pamięci kierownika szkoły Antoniego Jobke
Plac Kościeleckich 8, SP nr 8 im. Tadeusza Kościuszki, na korytarzu 1. piętra
Tablica pamiątkowa pomordowanych nauczycieli Publicznej Szkoły Powszechnej im. Grzegorza Piramowicza
pl. Kościeleckich 8, Szkoła podstawowa nr 8 im. T. Kościuszki
Głaz z tablicą dotyczącą wyzwolenia miasta w 1945 r.
Stare Miasto, Plac Kościeleckich, na skraju alei Kasztanowców, blisko ul. Bernardyńskiej stoi głaz pamiątkowy
Tablica pamięci dh. R. Pałubickego
Bydgoszcz ul. Kościuszki 37a Szkoła Podstawowa nr 5. Tablica jest umieszczona na ścianie holu wejściowego.
   
Tablica pamiątkowa pomordowanych nauczycieli
Bocianowo, ul. Tadeusza Kościuszki 37 a. W gmachu Szkoły Podstawowej nr 5
Tablica pamięci 814 ofiar obozu w Smukale
ul. Letniskowa 35 Kościół Przemienienia Pańskiego - na ścianie zewnętrznej
Urny z ziemią z obozów koncentracyjnych
Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego ul. Letniskowa 35. Dojazd autobusem z Placu Kościeleckich nr 58
     
Tablica pamięci Adama Grzymały Siedleckiego
ul. Libelta 5
Tablica pamięci wychowawców i kolegów LO im. Mikołaja Kopernika,
ul. Nowodworska 13
Tablica na grobie ofiar obozu w Smukale
Ul. Opławiec 152 Stary Cmentarz
   
Głaz z tablicą ku czci poległych żołnierzy 3 Pułku Lotnictwa Szturmowego
ul. Opławiecka 157, przed gmachem Szkoły Podstawowej nr 34
Pomnik pamięci ofiar obozu na terenie dawnej firmy Karbit Wielkopolski
ul. Opławiec 160
Tablica pamięci pracowników Komendy Okręgu Straży Granicznej
Al. Ossolińskich nr 7 - siedziba NIK
   
Tablica pamięci Księży Misjonarzy - zgromadzenia św. Wincentego a Paulo
 Al. Ossolińskich 2 Skrzetusko
Tablica pamięci ppłk. Łukasza Cieplińskiego
Al. Ossolińskich 2 Bazylika p.w. św. Wincentego a Paulo
Tablica pamięci przywódców Podziemnego Państwa Polskiego na Pomorzu i Kujawach
Al. Ossolińskich 2
     
Tablica pamięci Księży z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
Plac Piastowski 5 (Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa umieszczono tablicę.)
Popiersie bpa Michała Kozala
Plac Piastowski 5 (kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w lewej nawie pod oknem)
Tablica pamięci Ks. J. Popiełuszki
ul. ks. Jerzego Popiełuszki. W kościele pw. Św. Polskich Braci Męczenników.
     
Tablica pamięci mjr Jana Henryka Żychonia asa polskiego wywiadu, poległ pod Monte Cassino
Ulica Powstańców Wielkopolskich nr 5, Gmach Komendy Policji
Tablica pamiątkowa mordu na Polakach w 1939 roku
ul. Powstańców Wielkopolskich 26
Tablica informacyjna z miejsca dowodzenia Sztabu I Armii Wojska Polskiego
ul. Poznańska 15
Pomnik - głaz z tablicą pamięci poległych lotników ziemi bydgoskiej
Błonie, skwer 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, od strony południowej
Pomnik pomordowanych i poległych mieszkańców Fordonu
Fordon - Rynek.
Frontowej ściana kościoła p.w. św Mikołaja
Tablica pamięci dh. Rajmunda Pałubickiego, Henryka Józefowicza, ofiary manifestacji 1 majowej 1945 r.
ul. Sportowa 2, stadion MKS "Polonia"
Tablica pamięci egzekucji mieszkańców Bydgoszczy w dniach 9 i 10 września 1939 r.
Stare Miasto, Stary Rynek 1
Płyta informacyjna dotycząca wkroczenia Wojska Polskiego do Bydgoszczy 20 stycznia 1920 r.
Stary Rynek. ( wmurowana w bruku )
Pomnik na kwaterze żołnierzy polskich i nieznanych Polaków
ul. Toruńska 162 - Cmentarz komunalny Kwatera na prawo od głównego wejścia
Tablica pamięci pomordowanych na terenie kościoła p.w. MBNP
Szwederowo, ul. Ugory 16, na murze okalającym teren kościoła
Tablica pamięci z miejsca egzekucji 20 Polaków
ul. Wały Jagiellońskie 8.
Tablica pamięci ze szlaku bojowego 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
Ul. Warszawska 10 (Tablica znajduje się na terenie koszarów J.W. 5501)
Pomnik ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
al. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 58. a terenie parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego. Na prawo od wejścia do kościoła.
Pomnik dotyczący lotniska szybowcowego.
ul. Daszyńskiego (Fordon, pod górą szybowcową)
 
Tablica pamiątkowa Leona Barciszewskiego
Ul. Słoneczna 26 w Szkole Podstawowej nr 13 /Zespół Szkół nr 29
Kwatera 171 zolnierzy 1 armii WP poleglych w walkach o wyzwolenie Bydgoszczy i okolicy.
Cmentarz wojskowy na ul. Rynkowskiej.
Pomnik ofiar II wojny swiatowej(Kujawski las, przy lesnicówce od szosy Inowroclawskiej)
Kujawski las, przy lesnicówce od szosy Inowroclawskiej. Dojscie z ulicy Cmentarnej czerwonym szlakiem.
Glaz z tablica ku czci pamieci ofiar zbrodni Katynskich
Ul. Ludwikowo, Skwer ks. Pralata Zdzislawa Peszkowskiego.
Glaz z tablica ofiar zsylek na Sybir.
Ul.ks. Jerzego Popieluszki 3
Glaz z tablica pamieci ks. Jerzego Popieluszki
Ul.ks. Jerzego Popieluszki 3
Glaz z tablica pamieci pomordowanych harcerzy
Ul.ks. Jerzego Popieluszki 3
Kalwaria Bydgoska Golgota XX w.
Ul. Gen. Mikolaja Boltucia
Grób Bronislawa Germana, bylego zolnieza Dywizji Pancernej generala Stanislawa Maczka.
Cmentarz wojskowy na ul. Rynkowskiej.
Grób Kazimierza Zaremby, kapitana WP oraz wieznia Oswiecimia.
Cmentarz najswietszego serca Pana Jezusa, ul Ludwikowo
Grób Edwarda Kledzika, wieznia obozu koncentracyjnego.
Cmentarz najswietszego serca Pana Jezusa, ul Ludwikowo
Grób rodziny Starzynskich
Cmentarz najswietszego serca Pana Jezusa, ul Ludwikowo
Grób Waclawa Cieczki
ul. Ludwikowo 2, Cmentarz parafii NSPJ