Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Tablica ku czci pomordowanych kupców bydgoskich

   

Rodzaj obiektu:
Tablica ku czci pomordowanych kupców bydgoskich

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Farna 10 (Stare Miasto, w kościele pw. Św. Marcina i Mikołaja)