Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt


Objaśnienia:

1) Aby poruszać się sprawnie na mapie należy używać strzałek zamieszczonych obok lub na klawiaturze.

2) Aby przybliżyć dany fragment należy użyć przycisków znajdujących się obok lupy albo na klawiaturze użyć klawiszy: "PGUP" - przybliżenie, "PGDOWN" - oddalenie.