Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt
Grób doktora Władysława Piórka
 
We wrześniu 1939 r. Niemcy rozstrzelali w lesie bliżej nieokreśloną ilość Polaków, głównie zakładników. Część pochowano na miejscu rozstrzelania, a innych zakopano w lesie, bliżej Stacji Wodociągowej. Ilość zamordowanych jest nieznana. Podawano liczbę 200 osób. Mogiła kryje około 120 rozstrzelanych na tym miejscu. W lecie 1993 r. dwa pomniki połączono w jeden.

Treść nagrobka:

"W hołdzie 200 zakładnikom polakom rozstrzelanym
przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1940 Cześć ich pamięci.

Rodzaj obiektu:
Grób pomordowanych Polaków na miejscu straceń.

Stan obiektu:
Drewniany krzyż, odgrodzony niskim płotkiem, obok betonowa płyta na niej tablica na betonowym postumencie. Tablica biała emaliowana pismo czerwone. Wysokość krzyża 3,5m.

Data upamiętnienia:
1946 r. - Parafia Wincentego a Paulo postawiła krzyż.
24.11.1970 - Położono płytę z tablicą.

Lokalizacja i opis miejsca:
ul. Armii Krajowej (w lesie za wiaduktem kolejowym)