Home
Windows
Doors
Roofs
Contact Us
kontakt

Grób Jana Teski

 

Rodzaj obiektu:
Pomnik nagrobkowy Jana Teski

Lokalizacja i opis miejsca:
Cmentarz Nowofarny przy ul. Artyleryjskiej 10